Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Olsztyńska Grupa Wspierania Biznesu

II. Cele przetwarzania

Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konferencji i nawiązania kontaktów biznesowych z uczestnikami.

III. Kategorie przetwarzanych danych:

Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu

IV. Odbiorca danych:

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Olsztyńska Grupa Wspierania Biznesu

V. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres: do końca roku 2021

VI.Przysługuje Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich usunięcia. W tym celu prosimy aby Państwo zgłosili przysługujące żądanie Olsztyńskiej Grupie Wspierania Biznesu, email: info@ogwb.pl

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie odmową świadczenia usługi.